11. Sınıf Matematik İleri Düzey      
TRİGONOMETRİ  

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

 
ANALİTİK GEOMETRİ  

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR2

 
İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ PARABOL KONU ANLATIMI

PARABOL ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

 

DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
ÇEMBER VE DAİRE  

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

 
KATI CİSİMLER      
11. Sınıf Matematik Temel Düzey      

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

     
ARDIŞIK SAYILAR ÇÖZÜMLÜ SORULAR      

Lise 11. sınıf Matematik ders konuları ile ilgili olarak yukardaki tabloda

konu anlatımı, çözümlü sorular ve konu ile ilgili testler bulunmaktadır.

Konu anlatımları içinde , konu ile ilgili soruların çözümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için

hızlı öğrenme amaçlı ve pratik yapma alıştırma soruları yer almaktadır.

Bu alıştırma soruları üzerinde rakamların değiştirilmesi ile birlikte soruların cevapları da değişmektedir.

En genel soru çeşitleri üzerinde soruyu değiştirerek çok alıştırma çözüldüğü takdirde ,

matematik işlemlerini yapmakta zorluk çekenler için ,

artık matematik işlemlerini kolaylıkla yapabilme yeteneği kazanıldığı görülecektir .

Bir konu yada soru üzerinde yapılacak olan alıştırma ve çalışma ,

matematiğin diğer konularını anlama da da sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Zor matematik sorularını çözebilmek için öncelikle kolay sorular üzerinde çok sayıda alıştırma yapmak gerekiyor.

Ayrıca temel matematik işlemlerini iyice öğrendikten sonra matematiğin diğer konularını anlamak ve çözebilmek kolay olacaktır.

12. Sınıf Matematik İleri Düzey      
LOGARİTMA   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
DİZİLER KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
TRİGONOMETRİ  

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

 
LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
TÜREV  

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 5

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 6

 
İNTEGRAL  

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

 

Lise 12. sınıf Matematik ders konuları ile ilgili olarak yukardaki tabloda

konu anlatımı, çözümlü sorular ve konu ile ilgili testler bulunmaktadır.

Konu anlatımları içinde , konu ile ilgili soruların çözümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için

hızlı öğrenme amaçlı ve pratik yapma alıştırma soruları yer almaktadır.

Bu alıştırma soruları üzerinde rakamların değiştirilmesi ile birlikte soruların cevapları da değişmektedir.

En genel soru çeşitleri üzerinde soruyu değiştirerek çok alıştırma çözüldüğü takdirde ,

matematik işlemlerini yapmakta zorluk çekenler için ,

artık matematik işlemlerini kolaylıkla yapabilme yeteneği kazanıldığı görülecektir .

Bir konu yada soru üzerinde yapılacak olan alıştırma ve çalışma ,

matematiğin diğer konularını anlama da da sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Zor matematik sorularını çözebilmek için öncelikle kolay sorular üzerinde çok sayıda alıştırma yapmak gerekiyor.

Ayrıca temel matematik işlemlerini iyice öğrendikten sonra matematiğin diğer konularını anlamak ve çözebilmek kolay olacaktır.

6. SINIF MATEMATİK KONULARI  2016-2017 

1 . ÜNİTE

1. Sayılar ve İşlemler

1 .Doğal Sayılarla İşlemler

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade etme ve üslü niceliklerin değerini belirleme .

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapma.

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapma 

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme.

2 . Çarpanlar ve Katlar 

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirleme.

2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları.

Asal sayıları özellikleri.

Doğal sayıların asal çarpanları

İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını bulma ile ilgili problemleri çözme.

3. Geometri ve Ölçme :

1 .Açılar 

Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanımlama ve sembolle gösterme .

Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini ile ilgili problemleri çözme

Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizme.

4 . Oran : Kesirler :

Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterme.

Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirleme

Problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulma.

Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirleme.

5. Kesirlerle İşlemler ve Ondalık Gösterim :

Kesirleri karşılaştırma, sıralama ve sayı doğrusunda gösterme.

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapma.

Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapma .

İki kesrin çarpma işlemini yapma.

Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya bölme işlemi

Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya bölme işlemi.

İki kesrin bölme işlemini yapma .

Kesirlerle işlem yapma kesir problemleri çözme.

Ondalık gösterim ve basamakları

Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümleme .

Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlama.