İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular Konu Anlatımı

Matematik 10. sınıf ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler test soruları ve çözümleri

açıklamalı olarak anlatıldığı , lise yazılı sınavlarda , tyt yks ayt, açık öğretim lisesi gibi sınavlarda

faydalı olacak bir sayfadır. 16 tane soru ve daha fazlası.

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

1) x2-9=0 denkleminin çözüm kümesi nedir?

 

 

Çözüm :

x2-9=0 ise

x2=9

karesi 9 a eşit olan -3 ve 3 olur.

     

2) (x-5)(x+3)=0 ise çözüm kümesi hangisidir?

 

  Çözüm:
(x-5) . (x+3)=0 ise çarpanlar ayrı ayrı 0' a eşitlenip
x in değerleri bulunur.
x-5=0 ise x+3=0 ise
x=5           x=-3
     

3)

 x2 - 4x=0 denkleminin çözüm kümesi nedir?

 

 

 

 

Çözüm:

x2 - 4x=0 ise çarpanlara ayıralım.

x.(x-4)=0 olup ayrı ayrı 0'a eşitlenir.

x=0 ve x-4=0

x=4 o halde Ç={0,4}

     

4)

x2 - 5 x + 6 = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?

 

 

 

 

 

Çözüm:

x2 - 5 x + 6 = 0 ise çarpanlara ayıralım

Çarpımları +6 ve toplamları -5 olan iki sayı (-2) ve (-3) olup,

verilen ifade (x-2).(x-3)=0 olarak yazılır.

x-2=0 ise x=2 , ve x-3=0 ise x=3 olur. Ç= {2,3} olur. 

 

     

5)

x2 + 16 = 0 ise çözüm kümesi nedir? 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

x2 + 16 = 0 ise

x2 = -16

Karesi alındığında -16 yı veren bir reel sayı yoktur .

Bu yüzden bu denklemi sağlayan reel sayı kök yoktur.

Ç= { } olur. Boş küme. 

 

     

6)

x2 - m x - 12 =0 denkleminin köklerinden biri 2 olduğuna göre m kaçtır? 

 

 

 

 

 

 

Çözüm : 2 bu denklemin kökü ise denklemi sağlar.

x in yerine denklemde 2 yazalım.

22 - m .2 - 12 = 0 ise

4-2m-12=0

-8-2m=0

-2m=8 ise her iki taraf -2 ile bölünürse

m=8/-2

m=-4  

     

7)

x2 + m x - 18 =0 denkleminin köklerinden biri 9 ise diğer kökü nedir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

9 bu denklemi sağlar.

x in yerine 9 yazılıp m bulunur.

92 + m 9 - 18 =0

81+9m -18 =0

9m+63 =0 ise

9m=-63 ,

m=-63/9 ise

m=-7 olur. denklem ;

x2 -7x - 18 =0 olup, çarpanlara ayrılabilir.

Çarpımları -18 ve toplamları -7 olan iki sayı (-9) ve (+2) dir.

(x-9).(x+2)=0 yazılır. buradan

x-9=0 ise x=9 ,

diğer kök

x+2=0 ise

x=-2 bulunur. 

     

8)

 x2 - 2 x + m - 4 =0

denkleminin eşit iki gerçel kökü varsa m kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

  Δ= b2 - 4 . a.c = 0 olmalıdır.

  (-2)2 - 4 . 1.(m-4)=0

  4- 4m+16 =0

 -4m + 20 =0

 -4m =-20

  m = -20/-4

  m = 5

 

     

9)

  3x2 - x + m - 1 =0

denkleminin farklı iki reel kökünün olması için m ne olmalıdır ?

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

  Δ= b2 - 4 . a.c > 0 olmalıdır.

  (-1)2 - 4 . 3.(m-1) > 0

  1- 12 m + 12 > 0

 -12 m + 13 > 0

  -12 m > -13

  m < -13 /-12 ( Eşitliğin her iki tarafı negatif -12 ye bölününce

büyük işareti küçük işareti olarak değişir.)

m < 13 /12

 

     

10)

  Kökleri 3 ve 7 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

x1 = 3   ve   x2= 7    ise

T = x1 + x2    ve    Ç = x1 . x2    olmak üzere ,

T = 3 + 7 = 10     ve    Ç = 3. 7 = 21

Genel denklem ;

x2 -T x + Ç =0

x2 -10 x + 21 =0 olur.

     

11)

  Kökleri -8 ve 5 olan ikinci dereceden denklem nedir?

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

x1 = - 8   ve    x2 = 5    ise

T = x1 + x2    ve    Ç = x1 . x2   olmak üzere ,

T = - 8 + 5 = - 3     ve    Ç = ( - 8 ) . 5 = - 40

Genel denklem ;

x2 -T x + Ç =0

x2 - ( - 3 ) x + ( - 40 ) = 0

x2 + 3 . x - 40 = 0 olur.

     

12)

x2 - 2x - 6 = 0

  Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ;

x1 + x2 = ?

x1 . x2 = ?

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

a = 1 , b = -2 , c = -6

x1 + x2 =  - b  
   a
=   - ( -2 )   
     1
=      2      
     1
=  2
x1 . x2 =   c  
  a
=   - 6   
    1
= -6    

 

 

     

13)

x2 - 7x + 3 = 0

  Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ;

  1   
  x1 
+    1    
  x2
= ?

 

 

Çözüm:

a = 1 , b = -7 , c = 3

x1 + x2 =  - b  
   a
=   - ( -7 )   
     1
=      7      
     1
= 7
x1 . x2 =   c  
  a
=    3   
   1
= 3    
  1   
  x1 
+    1  
  x2
=

 x1 + x2   
  x1 . x2

=      7      
     3
   
     

14 )

3 x2 - m x + 5 = 0

  Denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. x1 + x2= 4 olduğuna göre m kaçtır?

 

 

 

Çözüm:

a = 3 , b = -m , c = 5

x1 + x2 =  - b  
   a
=  - ( -m )   
     3
=      m      
     3
= 4

ise m = 3 . 4 = 12

     

15)

x2 - 8 x + 7 = 0

denklemi verilen parabol x eksenini hangi noktalarda keser ?

 

 

 

 

 

Çözüm:

Denklemin kökleri x1 ve x2 parabolün x eksenini kestiği noktaları verir.

x2 - 8 x + 7 = 0 ise çarpanlara ayıralım

Çarpımları +7 ve toplamları -8 olan iki sayı (-1) ve (-7) olup,

verilen ifade (x-1).(x-7)=0 olarak yazılır.

x-1=0 ise x=1 , ve x-7=0 ise x=7 olur. Ç= {1,7} olur. 

 

     

16)

Şekilde grafiği verilen parabolün denklemi nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Denklemin kökleri x1 ve x2 parabolün x eksenini kestiği noktalardır.

Genel denklem y = a . ( x - x1 ) . ( x - x2 ) olup, a yı bulmak için,

Parabolün y eksenini kestiği nokta ( 0 , 6 ) bu denklemi sağlar.

y = a . ( x - (-3) ) . ( x - 5 )

6 = a . ( 0 + 3 ) . ( 0 - 5 )

6 = -15 . a

a = 6 / -15

a = - 2 / 5

Denklem ,

y = -2/5 .( x + 3 ) . ( x - 5 )

y = -2 .( x2 - 2 x - 15 ) / 5

     
Devamı ..
İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular 1 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  2 İkinci Dereceden Fonksiyon Parabol Çözümlü Sorular 3 İkinci Dereceden Denklemler Cevaplı test soruları
İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  3 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  4 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  5  
PDF indirmek için tıklayın

2. Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular pdf indir .

ikinci Dereceden Denklem 1

Soru 1

soru 1

x2-9=0 denkleminin çözüm kümesi nedir? 

Çözüm 1

cozum

Çözüm :

x2-9=0 ise

x2=9

karesi 9 a eşit olan -3 ve 3 olur.

Soru 2

soru 2

(x-5)(x+3)=0 ise çözüm kümesi hangisidir?

 

Çözüm 2

cozum 2

Çözüm:
(x-5) . (x+3)=0 ise çarpanlar ayrı ayrı 0' a eşitlenip

x in değerleri bulunur.

x-5=0 ise x+3=0 ise

x=5           x=-3

Soru 3

soru 3

x2 - 4x=0 denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözüm 3

cozum 3

Çözüm:

x2 - 4x=0 ise çarpanlara ayıralım.

x.(x-4)=0 olup ayrı ayrı 0'a eşitlenir.

x=0 ve x-4=0

x=4 o halde Ç={0,4}

Soru 4

soru 4

x2 - 5 x + 6 = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözüm 4

cozum 4

x2 - 5 x + 6 = 0 ise çarpanlara ayıralım

Çarpımları +6 ve toplamları -5 olan iki sayı (-2) ve (-3) olup,

verilen ifade (x-2).(x-3)=0 olarak yazılır.

x-2=0 ise x=2 , ve x-3=0 ise x=3 olur. Ç= {2,3} olur. 

Soru 5

soru 5

x2 + 16 = 0 ise çözüm kümesi nedir? 

Çözüm 5

cozum 5

x2 + 16 = 0 ise

x2 = -16

Karesi alındığında -16 yı veren bir reel sayı yoktur .

Bu yüzden bu denklemi sağlayan reel sayı kök yoktur.

Ç= { } olur. Boş küme. 

Soru 6

soru 6

x2 - m x - 12 =0 denkleminin köklerinden biri 2 olduğuna göre m kaçtır? 

Çözüm 6

cozum 6

Çözüm : 2 bu denklemin kökü ise denklemi sağlar.

x in yerine denklemde 2 yazalım.

22 - m .2 - 12 = 0 ise

4-2m-12=0

-8-2m=0

-2m=8 ise her iki taraf -2 ile bölünürse

m=8/-2

m=-4  

Soru 7

soru 7

x2 + m x - 18 =0 denkleminin köklerinden biri 9 ise diğer kökü nedir? 

Çözüm 7

cozum 7

Çözüm:

9 bu denklemi sağlar.

x in yerine 9 yazılıp m bulunur.

92 + m 9 - 18 =0

81+9m -18 =0

9m+63 =0 ise

9m=-63 ,

m=-63/9 ise

m=-7 olur. denklem ;

x2 -7x - 18 =0 olup, çarpanlara ayrılabilir.

Çarpımları -18 ve toplamları -7 olan iki sayı (-9) ve (+2) dir.

(x-9).(x+2)=0 yazılır. buradan

x-9=0 ise x=9 ,

diğer kök

x+2=0 ise

x=-2 bulunur. 

Soru 8

soru 8

x2 - 2 x + m - 4 =0

denkleminin eşit iki gerçel kökü varsa m kaçtır?

Çözüm 8

cozum 8

Çözüm:

  Δ= b2 - 4 . a.c = 0 olmalıdır.

  (-2)2 - 4 . 1.(m-4)=0

  4- 4m+16 =0

 -4m + 20 =0

 -4m =-20

  m = -20/-4

  m = 5

 

Soru 9

soru 9

3x2 - x + m - 1 =0

denkleminin farklı iki reel kökünün olması için m ne olmalıdır ?

Çözüm 9

cozum 9

Çözüm:

  Δ= b2 - 4 . a.c > 0 olmalıdır.

  (-1)2 - 4 . 3.(m-1) > 0

  1- 12 m + 12 > 0

 -12 m + 13 > 0

  -12 m > -13

  m < -13 /-12 ( Eşitliğin her iki tarafı negatif -12 ye bölününce

büyük işareti küçük işareti olarak değişir.)

m < 13 /12

 

Soru 10

soru 10

Kökleri 3 ve 7 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

Çözüm 10

cozum10

Çözüm:

x1 = 3   ve   x2= 7    ise

T = x1 + x2    ve    Ç = x1 . x2    olmak üzere ,

T = 3 + 7 = 10     ve    Ç = 3. 7 = 21

Genel denklem ;

x2 -T x + Ç =0

x2 -10 x + 21 =0 olur.

Soru 11

soru 11

Kökleri -8 ve 5 olan ikinci dereceden denklem nedir?

Çözüm 11

cozum 11

Çözüm:

x1 = - 8   ve    x2 = 5    ise

T = x1 + x2    ve    Ç = x1 . x2   olmak üzere ,

T = - 8 + 5 = - 3     ve    Ç = ( - 8 ) . 5 = - 40

Genel denklem ;

x2 -T x + Ç =0

x2 - ( - 3 ) x + ( - 40 ) = 0

x2 + 3 . x - 40 = 0 olur.

Soru 12

soru 12

x2 - 2x - 6 = 0

  Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ;

x1 + x2 = ?

x1 . x2 = ?

Çözüm 12

cozum 12

Çözüm:

a = 1 , b = -2 , c = -6

x1 + x2   =    - b  
   a
 =     - ( -2 )   
     1
=      2      
     1
=  2
x1 . x2   =     c  
  a
 =     - 6   
    1
= -6    

 

Soru 13

soru 13

x2 - 7x + 3 = 0

  Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ;

  1   
  x1 
+    1    
  x2
= ?

 

Çözüm 13

cozum 13

Çözüm:

a = 1 , b = -7 , c = 3

x1 + x2   =    - b  
   a
 =     - ( -7 )   
     1
=      7      
     1
= 7
x1 . x2   =     c  
  a
 =      3   
   1
= 3    
  1   
  x1 
+    1  
  x2
=

 x1 + x2   
  x1 . x2

=      7      
     3
   

Soru 14

soru 14

3 x2 - m x + 5 = 0

  Denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. x1 + x2= 4 olduğuna göre m kaçtır?

Çözüm 14

cozum 14

Çözüm:

a = 3 , b = -m , c = 5

x1 + x2   =    - b  
   a
 =    - ( -m )   
     3
=      m      
     3
= 4

ise m = 3 . 4 = 12

Soru 15

soru 15

x2 - 8 x + 7 = 0

denklemi verilen parabol x eksenini hangi noktalarda keser ?

Çözüm 15

cozum15

Çözüm:

Denklemin kökleri x1 ve x2 parabolün x eksenini kestiği noktaları verir.

x2 - 8 x + 7 = 0 ise çarpanlara ayıralım

Çarpımları +7 ve toplamları -8 olan iki sayı (-1) ve (-7) olup,

verilen ifade (x-1).(x-7)=0 olarak yazılır.

x-1=0 ise x=1 , ve x-7=0 ise x=7 olur. Ç= {1,7} olur. 

 

Soru 16

soru 16

Şekilde grafiği verilen parabolün denklemi nedir?

Çözüm 16

cozum 16

Çözüm:

Denklemin kökleri x1 ve x2 parabolün x eksenini kestiği noktalardır.

Genel denklem y = a . ( x - x1 ) . ( x - x2 ) olup, a yı bulmak için,

Parabolün y eksenini kestiği nokta ( 0 , 6 ) bu denklemi sağlar.

y = a . ( x - (-3) ) . ( x - 5 )

6 = a . ( 0 + 3 ) . ( 0 - 5 )

6 = -15 . a

a = 6 / -15

a = - 2 / 5

Denklem ,

y = -2/5 .( x + 3 ) . ( x - 5 )

y = -2 .( x2 - 2 x - 15 ) / 5

Devamı ..
İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular 1 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  2 İkinci Dereceden Fonksiyon Parabol Çözümlü Sorular 3 İkinci Dereceden Denklemler Cevaplı test soruları
İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  3 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  4 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  5  

Related Articles