Kümeler çözümlü sorular

Matematik 9. Sınıf Kümeler ile ilgili sorular ve çözümleri sayfasıdır.

Küme tanımı, elemanları , alt küme , kümelerde kesişim birleşim fark işlemleri ve kümelerle ilgili problem çözümleri açıklamalı olarak anlatılıyor.

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi küme belirtmez?

A) Yılın ayları
B) İstanbul'un ilçeleri
C) Ay'da yaşayan insanlar
D) Haftanın güzel günleri
E) Doğal Sayılar

 

 

Çözüm :

Bir ifadenin küme olması için elemanları

herkes tarafından aynı anlaşılmalı ve yazılabilmelidir.

Buna göre A şıkkı küme olur ve elemanları yazılır.

B şıkkında İstanbul'un ilçeleri yazılır.

C şıkkında Ay ' da yaşayan insan yoktur, boş küme olur.

D şıkkında haftanın güzel günleri,

herkes tarafından aynı günler olmaz. küme olmaz.

E şıkkında Doğal sayılar kümesi sonsuz elemanlı kümedir.

Cevap : D

Soru 2

A={ x |   -2 < x < 4  , x ∈ N }  olduğuna göre,

A kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

 

Çözüm:

A kümesinin elemanlarını yazalım,

A kümesinin elemanları

-2 ile 4 arasındaki doğal sayılardır, negatifler alınmaz.

A={0,1,2,3} olup, 4 elemanlıdır, S(A)=4

Alt küme sayısı = 2 4 = 2.2.2.2= 16 tane olur.

Cevap : B

 

Soru 3

Alt küme ve öz alt küme sayılarının toplamı

63 olan bir küme kaç elemanlıdır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

 

Çözüm :

n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı

2 n olur, öz alt küme sayısı da 2 n - 1 olur.

2 n + 2 n - 1 = 63 ise

2 n + 2 n = 63 + 1

2. 2 n = 64

2 n = 32 ise n sayısın bulmak için

2 n = 2 5 olur, n = 5 elemanlıdır.

Cevap : B

Soru 4

A = { a , b} , B = { a , b , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } olduğuna göre

A ⊂ K ⊂ B

koşulunu sağlayan kaç tane K kümesi yazılabilir?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 24 E) 32

 

Çözüm :

{ a , b } kümesi K kümesinin alt kümesi olarak

verilmiş , bu durumda K kümelerinde a ve b

elemanları kesinlikle olmalıdır.

K kümesinin diğer elemanlarıda {1,2,3,4,5}

kümesinden oluşturulacak olan alt kümeler olur.

Buda 2 5 = 32 tane küme oluşur.

Bunların içine a ve b elemanlarını yazıyoruz ve

içinde a , b olan toplam 32 tane K kümesi yazılabilir.

Cevap: E

Soru 5

A = { a , b , 1 , 2 , 3 }

kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde,

a ve b birlikte bulunur?

A) 3 B) 4 C) 8 D) 16 E) 24

 

 

Çözüm :

a ve b yi hariç tutarak ,

{ 1, 2 , 3 } kümesinin alt kümelerini yazalım,

2 3 = 8 tane küme oluşur ,

bu kümelerin içine a ve b yi sonradan eklediğimizi,

düşünüp , içinde a ve b birlikte olan alt kümeleri

elde ederiz ve 8 tane dir.

Cevap: C

Soru 6

S (A ) = 24 , S(B) = 16 , S ( A ∩ B ) = 7

olduğuna göre S ( A ∪ B ) kaçtır?

A) 17 B) 23 C) 33 D) 40 E) 47

 

Çözüm :

Birleşim kümesi eleman sayısı,

S ( A ∪ B ) = S ( A ) + S ( B ) - S ( A ∩ B )

Formülünde verilenleri yerine yazalım ,

S ( A ∪ B ) = 24 + 16 - 7

S ( A ∪ B ) = 33 olur.

Cevap: C

Devamı..

KONU KÜMELER TEST
Alt küme soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR1 TEST1
Kümelerde işlemler soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2 TEST2
Küme problemleri soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3  
Küme problemleri soruları ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4  
Küme problemi çözümü şekilli ÇÖZÜMLÜ SORULAR 5  
Küme Problemleri Soruları Şekilli Çözümler. ÇÖZÜMLÜ SORULAR 6  

9.Sınıf Kümeler Test 1 pdf indirmek için tıklayın.

Related Articles