Kosinüs teoremi çözümlü sorular

Üçgende kosinüs teoremi ile ilgili çözümlü sorular , trigonometri kosinüs teoremi .

Üçgende kosinüs teoremi:

 

ABC Üçgeninde ; kenarlar arasında ,

a2 = b2 + c2 - 2 . b . c .Cos A

b2 = a2 + c2 - 2 . a . c .Cos B

c2 = a2 + b2 - 2 . a . b .Cos C

eşitlikleri vardır.

     

1)

 

Şekildeki üçgende verilenlere göre a = ? kaçtır?

 

 

 

Çözüm:

Kosinüs teoremi uygulanırsa ,

a2 = b2 + c2 - 2 . b . c .Cos A

a2 = 72 + 52 - 2 . 7 . 5 .Cos 60

a2 = 49 + 25 - 70 . (1/2)

a2 = 74 - 35

a2 = 39

a = √39

     

2)

 

Şekildeki üçgende verilenlere göre Cos A = ? nedir?

 

Çözüm:

Kosinüs teoremi uygulanırsa ,

a2 = b2 + c2 - 2 . b . c .Cos A

52 = 62 + 42 - 2 . 6 . 4 .Cos A

25= 36 + 16 - 48 .Cos A

25= 52 - 48 .Cos A

48 .Cos A = 52 - 25

48 .Cos A = 27

Cos A = 27 / 48

Cos A = 9 / 16

     

3)

 

Şekildeki üçgende verilenlere göre x = ? kaçtır?

 

 

 

 

 

Çözüm:

Kosinüs teoremi uygulanırsa ,

x2 = 32 + 42 - 2 . 3 . 4 .Cos 120

x2 = 9 + 16 - 24 . (-1/2)

x2 = 25 + 12

x2 = 37

x = √37

     

4 )

 

Şekildeki üçgende verilenlere göre x = ? kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Her iki üçgende C iç açısı ortak olup ters açıdan eşittir.

ABC üçgeninde Kosinüs teoremi uygulanırsa ,

82 = 52 + 72 - 2 . 5 . 7 .Cos C

64 = 25 + 49 - 70. Cos C

70. Cos C = 74 - 64

Cos C = 10 / 70

Cos C = 1 / 7

CDE üçgeninde kosinüs teoremi uygulayıp ,

Cos C yerine 1/7 yazılır.

x 2 = 22 + 32 - 2 . 2 . 3 . 1 /7

x2 = 4 + 9 - 12 / 7

x2 = 13 - 12 / 7

x2 = 91 - 12 / 7

x2 = 79 / 7

x = √( 79 / 7 )

     

Related Articles