Özel üçgenler çözümlü sorular

Özel üçgenler çözümlü sorular , 30-60-90 üçgeni , 45-45-90 üçgeni , ygs lys kpss soru çözümü hazırlık.

30-60-90 üçgeni kenar uzunlukları bulma.

 

 

 --30 derecenin  karşısındaki kenarın uzunluğu

hipotenüs uzunluğunun yarısına eşit olur.

---60 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu ise

hipotenüsün yarısı alınıp birde kök 3 ile çarpılarak bulunur.

 

 Örnek:

 

 

 

 

 

 45-45-90  üçgeni ( ikizkenar dik üçgen ):

   

 --  İkizkenar dik üçgende hipotenüs uzunluğu ,

45 derecenin karşısındaki kenar uzunluğunun

kök 2 ile çarpımına eşit olur.

 

Örnek:

 

 

     

 Özel dik üçgenler  3-4-5  üçgeni :

   

 Özel dik üçgenler 5-12-13  üçgeni :

  1) Kenar uzunlukları 3 ün 4 ün ve 5 in katı olan 

üçgenler her zaman dik üçgendir. 

  2)   Herhangi bir dik üçgende hipotenüs

uzunluğu 5 in katı ve dik kenarlardan

biri de 3 ün veya 4 ün bir katı ise ,

kalan diğer dik kenar uzunluğuda

3 ün veya 4 ün katı olacaktır.  

  Buna göre kenar uzunlukları;

  6-8-10 ,  9-12-15 , 12-16-20 , ..

olan üçgenler dik üçgenlerdir.

 

Aynı şekilde kenar uzunlukları

5 in 12 nin ve 13 ün katı olan üçgenler de

özel dik üçgenlerdir,

Ayrıca kenar uzunlukları  8-15-17 ve katları

olan üçgenlerde pisagor bağıntısına göre,

özel dik üçgen olmaktadır.

 

 

 

 

1)

 

Şekildeki ikizkenar dik üçgende verilenlere göre |AC|=x uzunluğu kaçtır?

 

 

Çözüm:

İkiz kenar dik üçgen 45-45-90 üçgeni olup

dik kenar uzunlukları eşittir.

90 nın karşısı 45 in karşısının kök 2 katı dır.


x = 5 . √2 . √2

x = 5 . 2

x = 10 olur.

2)

 

Şekildeki ikizkenar dik üçgende verilenlere göre |BD|= x kaçtır?

 

 

 

 

 

Çözüm:

45-45- 90 üçgeninde 90 derecenin karşısı

dik kenarın √2 ile çarpımına eşittir.

|AB| = 7 √2 . √2

|AB| = 7 . 2

|AB| = 14

|BD| = 14 - 11

|BD| = 3

     

3)

 

Şekilde verilenlere göre |HC|= x nedir?

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

m(B)= 60 olur. m(BAH)=30 olur.

|AB| = 2 . 2 √3

|AB| = 4 √3

|BC| = 2 . 4 √3

|BC| = 8 √3

x = 8 √3 - 2 √3

x = 6 √3

 

     

4)

 

Şekilde verilenlere göre |AB|= x nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

A noktasından dikme indirilir.

 

İkizkenar dik üçgende |AH|= 9 olur.

30 - 60 - 90 üçgeninde ,

|BH|= 9/ √3

|AB |= 2 . 9/ √3 = 18 / √3 = 18 . √3 / 3

|AB |= 6 √3

 

 

     

5)

 

Şekilde verilenlere göre |AC|= x nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

A noktasından dikme indirilir.

 

30-60 -90 üçgeninde |AH|= 3 olur. |BH|= 3 √3 olur.

|HC |= 5 √3 - 3 √3 = 2 √3

AHC üçgeninde ,

x 2 = 3 2 + ( 2 √3 ) 2

 x 2 = 9 + 12

 x 2 = 21

 x = √21

     

6)

 

Şekildeki ikizkenar üçgende verilenlere göre m(ABC)= x açısı kaç derecedir?

 

 

Çözüm:

İkizkenar üçgende taban açıları m ( B ) = m ( C ) eşit olur. Buna göre

m(B)= (180 - 70 )/ 2

m(B) = 110 / 2

m(B) = 55

     

7)

 

Şekildeki ikizkenar üçgende verilenlere göre m(ABC)= x açısı kaç derecedir?

 

 

 

 

 

Çözüm:

İkizkenar üçgende taban açıları m ( A ) = m ( C ) = 50 eşit olur. Buna göre

m(B) + 50 + 50 = 180

x + 100 = 180

x= 180 - 100

x= 80

 

     

8)

 

Şekilde verilenlere göre m(CAD)= x açısı kaç derecedir?

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

 

İkizkenar üçgende taban açıları eşittir.

m (ABD) = m (DAB) = 40 olur.

İki iç açının toplamı üçüncü köşedeki dış açıyı verir.

m (ADC) = 40+40 = 80 olur.

x = 180 - ( 80 + 80 )

x= 180 - 160 = 20 derece.

     

9)

 

Şekilde |BC| = 24 ise verilenlere göre |AC|= ? nedir?

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

A noktasından dikme indirilir.

 

ABD ikizkenar üçgende taban açılar eşit x dersek,

D açısı 2x ve C açısıda x olur .

AHC üçgeni 30 - 60 - 90 üçgeni olur . ( 2x+x=90 )

AH = 12 / √3

|AC|= 2 . 12 / √3 = 24 / √3 = (24 . √3) / 3

|AC|= 8 √3

     

10)

 

Şekilde verilenlere göre |BC|=x nedir?

 

 

 

 

 

Çözüm :

A noktasından dikme indirilir.

 

AHC üçgeni 30 - 60 - 90 üçgeni olur .

|AH|= 24 / 2 =12 olur.

AHB üçgeni 3-4-5 in 3 katı 9-12-15 olur.

x = 12√3 - 9 olur.

     

Devamı ..Özel Üçgenler Çözümlü Sorular 2

Related Articles