Önermeler Çözümlü Sorular

Matematik 9.sınıf mantık önermeler ile ilgili çözümlü soruları kolay ve anlaşılır açıklamalı konu anlatımı sayfasıdır.

Önermeler 9. sınıf test çözümleri anlatılmaktadır.

1)

Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

 

A ) Basketbolcular uzun boyludur.

B) Futbolcular hızlı koşar.

C) İzmir çok güzel bir şehirdir.

D) Merhaba Dünya.

E) Balıklar karada yaşar.

 

Çözüm:

Önerme : Doğru yada yanlış kesin bir hüküm

bildiren ifadelere önerme denir.

Soruda verilen ifadelerin sonucuna

ya doğrudur , ya da yanlıştır diyebiliyorsak,

o zaman önerme olur. Ama doğru yada yanlışlığı

kişiye göre değişiyorsa bu durumda önerme olmaz.

A şıkkında ki ifadede basketçilerin hep uzun boylu olduğu

herkes tarafından doğru olmayabilir.

Sonuç kişiye göre değişir.

B şıkkında futbolcular her zaman hızlı koşar diyemeyiz.

C şıkkındada doğruluk değeri kişiye göre değişir.

D şıkkı doğru yada yanlış diyemeyiz.

E şıkkında balıklar denizde yaşadığı için

sonuca herkes yanlış diyecektir , önerme olur.

Cevap : E

     

2)

p : 3 + 2 < 5

q : 2 3 = 6

r : √16 = 4

önermelerinden hangileri doğrudur?

 

A) p ve q B) p ve r C) p , q , r
D) Yalnız r   E) Yalnız q
 

Çözüm:

p önermesinin 5 < 5 olmaz yanlış, doğruluk değeri 0 dır.

q önermeside yanlıştır , doğruluk değeri 0 dır.

r önermesi doğrudur , doğruluk değeri 1 olur.

Cevap : D

 

 

     

3)

p : Bir hafta 12 gündür.

q : 5 < 2 2

r : 4 + 3 = 7

yukardaki önermelerden hangileri yanlıştır?

 

A) p ve q B) p ve r C) q ve r
D) Hepsi   E) Hiçbiri
 

Çözüm:

p yanlış önermedir.

q yanlış önermedir.

r önermesi doğrudur.

Cevap : A

 

     

4)

5 farklı önermenin doğruluk tablosunda

kaç satır bulunur?

 

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64

 

 

 

Çözüm:

Önermeler p , q , r , s , t olsun.

Her önerme için 2 tane doğruluk değeri vardır.(1 yada 0)

Buna göre yapılacak olan doğruluk tablosunda

2 üzeri önerme sayısı kadar satır oluşur.

2 5 = 2 . 2 . 2.2.2= 32 satır vardır.

Cevap : D

     

5 )

( 1 V 0 ) ∧ ( 1 ∧ 0 ) ≡ ?

işleminin sonucu hangisidir?

 

A) 0 B) 1 C) 1 V 1
D) 1 ∧ 1   E) 1 V 0
 

Çözüm:

Doğru veya yanlış ≡ doğru , 1 V 0 ≡ 1

Doğru ve yanlış ≡ yanlış , 1 ∧ 0 ≡ 0

( 1 V 0 ) ∧ ( 1 ∧ 0 ) ≡ 1 ∧ 0 ≡0

Cevap : A

     

6 )

Aşağıdakilerden hangisinin sonucu 1 dir?

 

A ) [ 1 V ( 1 ∧ 0 ) ] ∧ 0
B ) ( 0 V 0 ) ∧ 1
C ) ( 1 ∧ 1 ) V 0
D ) ( 0 V 1 ) ∧ ( 0 ∧ 1 )
E ) [ 1 ∧ ( 1 V 0 ) ] ı

 

 

Çözüm:

Veya işlemine göre ,

önermelerden her ikiside yanlış yani 0 olunca sonuç 0 dır,

biri doğru diğeri yanlış olunca sonuç 1 dir.

Ve işleminde ( ∧ ) önermelerden herhangi biri yanlış ,

yani 0 olması durumunda sonuç 0 olur , ikiside doğru olması

durumunda sonuç 1 e denk olmaktadır.

P veya q ile p ve q nun doğruluk tablosu:

p q p v q p ∧ q
1 1 1 1
1 0 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0

Cevap : C

     

Devamı ..Önermeler Çözümlü Sorular 2

Devamı ..
Önermeler Çözümlü Sorular 1 Önermeler Çözümlü Sorular 2 Önermeler Çözümlü Sorular 3 Önermeler Çözümlü Sorular 4

Related Articles