7.Sınıf Matematik Denklem problemleri çözümlü sorular

Denklem problemleri testi ve çözümlü soruları 7. sınıf Matematik denklemler konu anlatımı. 7. Sınıf Denklemler 14 tane soru çözümü.

1)

Hangi sayıya 9 eklenirse 11 e eşit olur?

x+9=11 ise x=?

 

Çözüm :

x+9=11

x=11-9 bu adımda +9 sayısı eşitliğin sağ tarafına -9 olarak yazılır.

x=2

     

2)

Hangi sayının 6 eksiği 2 ye eşit olur?

x-6=2 ise x=?

 

 

Çözüm :

x-6=2 ise

x=2+6 bu adımda -6 sayısı eşitliğin sağ tarafına +6 olarak yazılır.

x=8

     

3)

Hangi sayının 2 katının 5 eksiği 17 dir?

Denklemi 2x-5=17 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

2x-5=17 

2x=17+5 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

2x=22 

x=22/2 (Bu adımda eşitliğin her iki tarafı 2 ye bölündü,

ve solda 2ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=11 

     

4 )

Hangi sayının 3 katının 7 eksiği 20 dir?

Denklemi 3x-7=20 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

3x-7=20 

3x=20+7 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

3x=27 

x=27/3 ( Bu adımda eşitliğin her iki tarafı

3 e (x in katsayısına) bölündü, ve solda 3ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=9 

     

5 )

5 katının 9 fazlası 44 olan sayı kaçtır?

5x+9=44 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

5x+9=44

5x=44-9 Bu adımda +9 eşittir in sağ tarafına -9 olarak yazılır.

5x=35

5x:5=35:5 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 5 e bölündüğünde; 

x=7 

     

6)

7 katının 5 fazlası 68 olan sayı kaçtır?

7x+5=68 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

7x+5=68

7x=68-5 Bu adımda +5 eşittir in sağ tarafına -5 olarak yazılır.

7x=63

7x:7=63:7 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 7 ye bölündüğünde; 

x=9 

     

7)

Hangi sayıya 5 eklenirse -8 e eşit olur?

x+5=-8 ise x=?

 

 

Çözüm :

x+5=-8

x=-8-5 Bu adımda +5 sağ tarafa -5 olarak yazılıp 

x=-13 Aynı işaretli iki negatif sayı toplanmış ve sonuç -13 olmuştur.

     

8)

Funda parasının yarısı ile kitap ,

1 / 3 ü ile de ,

yiyecek alıyor. Toplam 20 lira

harcadığına göre kaç lirası kaldı?

 

A) 4 B) 12 C ) 24 D) 36

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Paranın tamamı x olsun .

  x    
  2
+   x    
  3
= 20
( 3 )   ( 2 )    
  3x  
  6
+   2x  
  6
=  20
  5x  
  6
=  20

içler dışlar çarpımından ,

5 x = 6 . 20

5x = 120

x = 120 : 5

x = 24 lira

24 lirası varmış , geriye 24 - 20 = 4 lira kaldı.

     

9)

3 katının 15 fazlası 36 olan sayı kaçtır?

 

A) 5 B) 6 C ) 7 D) 8

 

 

 

 

Çözüm :

Aranan sayı x olsun.

3 . x + 15 = 36

3x = 36 - 15

3x = 21

x = 21 / 3

x = 7 dir.

     

10)

Bir sınıftaki öğrenciler sıralara

2 şerli oturduklarında 5 öğrenci ayakta kalıyor.

3 erli oturduklarında ise 4 sıra boş kalıyor.

Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

 

A) 17 B) 30 C ) 39 D) 51

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Sıra sayısı x tane olsun.

Her sıraya 2 kişi oturunca ,

öğrenci sayısı = 2 .x + 5 ( oturanlar + ayaktakiler )

Her sıraya 3 kişi oturunca , sıra sayısı 4 tane azalır.

Yani x - 4 tane sıraya 3 erli oturuyorlar.

öğrenci sayısı = 3 . ( x - 4 ) olur.

O halde ,

3 .( x - 4 ) = 2 . x + 5 eşitliği çözülür.

3 x - 12 = 2x + 5

3x - 2x = 5 + 12

x = 17 tane sıra olur.

öğrenci sayısıda ,

2 x + 5 idi. Buradan ,

2 . 17 + 5 = 34 + 5 = 39 öğrenci vardır.

     

11)

Ardışık üç tek doğal sayının toplamı 105 ise,

bu sayıların en büyüğü kaçtır?

A) 27 B ) 35 C ) 37 D ) 39

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Ardışık tek yada çift sayılar 2 şer artar.

sayılar sırayla x, x + 2 , x + 4 olur.

x + x + 2 + x + 4 = 105

3x + 6 = 105

3x = 105 -6

3x = 99

x = 99/3

x = 33 ise

büyük sayı x + 4 olup 33+ 4 = 37 olur.

     

12)

Büyüğü küçüğünün 5 katı olan iki sayının farkı 140

olduğuna göre ,büyük sayı kaçtır?

A) 28 B ) 168 C ) 175 D ) 210

 

 

 

Çözüm :

küçük sayı x , büyük sayı 5x olur.

5x - x = 140 ise ,

4x = 140

x = 35

Büyük sayı 35 . 5 = 175

     

13)

Semih 8 , Babası 36 yaşındadır .

Kaç yıl sonra babasının yaşı ,

Semih 'in yaşının 3 katı olur?

A) 4 B ) 6 C ) 7 D ) 8

 

 

 

 

Çözüm :

x yıl sonra Semih 8 + x , Babası 36 + x yaşında olur.

Semih in yaşının 3 katı , babanın yaşına eşit olacaksa,

3 . ( 8 + x ) = 36 + x

24 + 3x = 36 + x

3x - x = 36 -24

2x = 12

x = 6

     

14)

Anne ile kızının yaşları toplamı 28 dir.

4 yıl sonra Annenin yaşı kızının yaşının

3 katı olacağına göre ,

Anne şimdi kaç yaşındadır?

A) 22 B ) 23 C ) 24 D ) 26

 

Çözüm :

Kızın yaşı x dersek , Annenin yaşı 28-x olur.

4 yıl sonra Kız x + 4 , Anne 28 - x + 4 = 32 - x olur .

Kızın yaşının 3 katını alıp Annenin yaşına eşitleyelim.

3 . ( x + 4 ) = 32 - x

3 x + 12 = 32 - x

3x + x = 32 - 12

4 x = 20

x = 20 / 4

x = 5 ( Kızın yaşı 5 olur.)

Annenin yaşı ise 28 - 5 = 23 olur. Cevap B

     

Devamı ..Denklem Problemleri Çözümlü Sorular 2


Print   Email

Related Articles