9. Sınıf Üçgende Açılar Çözümlü Sorular

Matematik 9. Sınıf Üçgende açılar ile ilgili test soruları ve çözümleri anlatılmaktadır.

Soru 1:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (A) açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 90

Çözüm :

Üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir.

2x + 3x + 4x = 180

9x = 180 ise x = 20

m ( A ) = 2 . x = 2 . 20 = 40

Cevap B

Soru 2:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (B) açısı kaç derecedir?

A) 40 B) 60 C) 70 D) 90 E) 110

Çözüm :

Bir üçgende herhangi iki iç açının ölçüleri toplamı , kendilerine komşu olmayan diğer köşedeki dış açının ölçüsüne eşit olur.

x - 30 + 70 = 130

x + 40 = 130

x = 90

m ( B ) = x - 30 = 90 - 30 = 60

Cevap B

Soru 3:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (B) = x açısı kaç derecedir?

A) 40 B) 45 C) 55 D) 60 E) 65

Çözüm :

m ( BCA ) = 180 -110 = 70 olur.

İkizkenar üçgende taban açıları eşit olacağından

m ( A ) = 70 olur.

x = 180 - ( 70 + 70 ) = 40 derece.

Cevap A

Soru 4:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (BAC) açısı kaç derecedir?

A) 24 B) 48 C) 72 D) 84 E) 96

Çözüm :

Bir üçgende dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Buna göre,

4x + 5x + 6x = 30

15x = 360 ise x = 24 olur.

m (BAC ) = 180 - 4.x = 180 - 4 . 24

m (BAC ) = 180 - 96 = 84

Cevap D

Soru 5:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (ABC) =x açısı kaç derecedir?

A) 37 B) 42 C) 57 D) 60 E) 77

Çözüm :

İkizkenar üçgende taban açıları eşittir.

x = ( 180 - 66 ) / 2

x = 114 / 2 = 57

Cevap : C

Soru 6:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (DAC) = x açısı kaç derecedir?

A) 25 B) 32 C) 35 D) 38 E) 45

Çözüm :

m (ADB) = 180 - ( 40 + 40 ) = 100 olur.

İki iç açının toplamı üçüncü dış açıyı verir.

x + 65 = 100 ise

x = 35 olur.

Cevap C

Soru 7:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (ABD) = x açısı kaç derecedir?

A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E) 85

Çözüm :

x + 25 = 100

x = 75

Cevap D

Soru 8:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (ABC) = x açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

Çözüm :

Bir üçgende iki iç açıortayın kesim noktasında oluşan açı özellik gereği ,

125 = 90 + m (B) / 2 olur.

Buradan

90 + x / 2 = 125 ise

x / 2 = 125 - 90

x / 2 = 35

x = 70 olur.

Cevap E

Soru 9:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (BDC) = x açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

Çözüm :

x = 90 - m ( A ) / 2 formülü ile,

x = 90 - 80 / 2

x = 50 olur.

Cevap : C

Soru 10:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (D) açısı kaç derecedir?

A) 18 B) 22 C) 25 D) 27 E) 36

Çözüm :

Üçgende bir iç açıortay ile bir dış açıortayın kesim noktasında oluşan açı kuralına göre,

m ( D ) = m ( A ) / 2 dir.

x + 9 = 3x / 2

2 . ( x + 9 ) = 3x

2x + 18 = 3x

3x - 2x = 18 ise x = 18 olur.

m ( D ) = x + 9 = 18 + 9 = 27 olur.

Cevap D

Related Articles