8. SINIF KAREKÖKLÜ SAYILAR ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

Matematik 8. sınıf kareköklü sayılar ile ilgili test soruları ve çözümleri açıklamalı olarak anlatılmaktadır.

Kareköklü sayılarda sıralama , toplama çıkarma çarpma bölme işlemleri ,

karekök dışına çıkarma çözümlü soruları bulunmaktadır.

1)

I) √25 - √16 = √9 = 3

II) 5 < √8

III) √19 sayısı 4 ile 5 arasındadır.

IV) √180 - 6 √5 sayısı doğal sayıdır.

V) 5 √3 . √12 = 30

Yukarıdaki ifadalerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

 

Çözüm:

I . madde yanlış ,

√25 - √16 = 5 - 4 = 1 olur.

II. madde yanlış , çünkü √8 sayısı sayı doğrusunda

√4 < √8 < √9 , kök 4 ile kök 9 arasındadır,

2 < √8 < 3 , 2 ile 3 arasındadır ,

5 sayısı √8 den küçük olamaz.

III. madde doğru ,

√19 sayısı √16 = 4 ile √25= 5 arasındadır.

IV. madde doğru ,

180 sayısı kök dışına √(36.5) =6 √5 olarak çıkar.

6 √5 - 6 √5 = 0 olur. 0 doğal sayıdır.

V. madde doğru ,

5 √3 . √12 = 5 √3 . √(4.3) =

= 5 √3 . 2√3 =10.√9= 10 . 3 = 30 olur.

Cevap : C

     

2)

 √5 ile √32 arasında

kaç tane doğal sayı vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

 

 

Çözüm:

√5 < √9 < √16 < √25 < √32 < √36

şeklinde yazdığımızda kök 5 ile kök 32 arasında,

√9 , √16 , √25 sayıları yani 3 ,4 , 5 vardır.

Cevap : B

     

3)

 Köklü sayılar çözümlü soruları

 

 

 

 

Çözüm:

8 sayısı karekök dışına 2 kök 2 olarak çıkar.

√8 = √(4.2) = 2 √2

Pay ve paydada ki √2 ler sadeleşir.

6 . 2 = 12 olur.

Cevap : D

     

4)

 Köklü sayılar çözümlü soruları

 

 

 

 

Çözüm:

16 nın karekökü 4 olur , 125 ten çıkarılır 121 olur,

121 in karekökü 11 olur ,

49 ile toplanınca 60 olur .

60 karekök dışına 4 . 15 olur ,

2 kök 15 olarak çıkar.

Cevap : A

     

 

5)

 Alanı 48 cm 2 olan bir karenin,

çevresi kaç cm'dir?

A) 4 √3 B) 16√3 C) 16√2 D) 64

 

 

 

Çözüm:

Karenin bir kenar uzunluğu 48 in karekökü olur.

a = √48 = √16 . 3 = 4 √3 olur.

Çevresi = 4 . a = 4 . 4 √3 = 16 √3

cevap : B

     
     

 

Devamı ..
8.Sınıf Kareköklü Sayılar Çözümlü Sorular 1 8.Sınıf Kareköklü Sayılar Çözümlü Sorular 2    

Print   Email

Related Articles