6.Sınıf Matematik Konuları

6. SINIF MATEMATİK KONULARI  2016-2017 

1 . ÜNİTE

1. Sayılar ve İşlemler

1 .Doğal Sayılarla İşlemler

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade etme ve üslü niceliklerin değerini belirleme .

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapma.

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapma 

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme.

2 . Çarpanlar ve Katlar 

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirleme.

2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları.

Asal sayıları özellikleri.

Doğal sayıların asal çarpanları

İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını bulma ile ilgili problemleri çözme.

3. Geometri ve Ölçme :

1 .Açılar 

Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanımlama ve sembolle gösterme .

Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini ile ilgili problemleri çözme

Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizme.

4 . Oran : Kesirler :

Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterme.

Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirleme

Problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulma.

Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirleme.

5. Kesirlerle İşlemler ve Ondalık Gösterim :

Kesirleri karşılaştırma, sıralama ve sayı doğrusunda gösterme.

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapma.

Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapma .

İki kesrin çarpma işlemini yapma.

Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya bölme işlemi

Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya bölme işlemi.

İki kesrin bölme işlemini yapma .

Kesirlerle işlem yapma kesir problemleri çözme.

Ondalık gösterim ve basamakları

Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümleme .

Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlama.

 

 

 

 

 

 


Print   Email

Related Articles