Ebu Reyhan Muhammed Bin Ahmed El Biruni,

    11.yüzyılın ilk yarısında bugünkü adıyla Özbekistan olan Harezm'de doğdu . Gazneli Mahmut Hindistan'a yaptığı seyahatlerde el-biruni yanında götürürdü. Biruni,  Hindistan'da yaşadığı ve bu dönemde meşhur kitabı tahkik Halil hindi yazdı.     Önemli bir matematikçi ve astronom (gök bilimci ) dir .
Güneşin hareketlerini inceleyerek mevsimleri ne zaman başlayacağını buldu. Dünyanın çapını bugünkü sayılara yakın olarak hesapladı. Madenler ve maddelerle ilgili çalışmaları olup bunlar gibi ve eserler yazdı . Ayrıca bitkilerle ilgili çalışmalarını kitabında yazdı ve doğal bitkilerin hangi hastalıklara iyi geldiğini anlattı.

     Biruni'nin bir Newton'dan 700 yıl önce yerçekimi ile ilgili fikirleri olduğu ve Galileo dan 600 sene önce de Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğüne dair fikirlerinin olduğu söylenmektedir.

     Biruni , dünya tarihinde yapılan çok önemli fiziksel ve matematiksel buluşlar için ilham kaynağı olmuştur.