İranlı matematik ve astronomi bilgini Ömer Hayyam ,

on birinci yüzyılda yaşamıştır. Astronomi , müzik , fizik, matematik dallarında birçok eseri bulunmaktadır. Yaşadığı devrin en önemli şairler filozoflardan birisidir.

     Nizamülmülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede eğitim görmüştür. Babasının çadırcılık yapmasından dolayı çadırcı anlamına gelen Hayyam takma adını almıştır.

     Matematikte üçüncü dereceden denklemler ile ilgili çalışmaları vardır . Rubaileriyle ünlenmiştir . Eğlenceli bir kişiliği olmasından dolayı rubaileriyle ünlü şair olmuştur.

      Matematik ve astronomi konularında dünyanın en ileri gelen bilim adamlarından birisidir.