Euler Leonhard (1707-1783)

Onsekizinci Yüzyılda yaşamış İsviçreli büyük matematikçi olan Euler,

matematiğin teorik ve uygulamalı alanlarında büyük çalışmalar ve katkılar sunmuştur.

Euler 1707 de İsviçre'nin Basel şehrinde doğdu.

Babası bir Protestan papazı olduğu için onun da kendisi gibi papaz olmasını istiyordu.

Bu yüzden 1720 yılında Basel Üniversitesi'ne girerek teoloji çalışmalarında bulundu.

Ancak matematik Onun için daha ilgi çekici oldu ve eğitimine matematik alanında devam etmeye karar verdi.

Üstün başarılarından dolayı Basel Üniversitesi'nin kendisini profesör yapmak istemesine karşın,

1727 senesinde Rusya çariçesi Catherine Rusya'ya davet etmesi üzerine arkadaşları Bernoulli ve Daniel e katılarak,

Saint Petersburg'daki bilimler akademisinde çalışmaya karar verdi.

1730 yılında Profesör unvanını alan Eulerin 1738 yılında sağ gözü görme yeteneğini kaybetmiştir.

Euler Bu arada birçok çalışmalarda bulunmuştur.

Newton’un dinamik kanunu geliştirerek 1736 da Mechanica adlı kitabı yazmıştır.

Alman Kralı Frederick in daveti ile 1741 yılında Berlin bilimler akademisinde çalışmalara başlamıştır.

Berlin'de de 25 yıl kalan burada matematik ile ilgili iki yüzün üstünde makale ve üç tane de Eser yazmıştır.

Almanya da kendisine olan ilginin azalması ile birlikte kral ile arasında çıkan dini ve felsefi fikir ayrılıkları yüzünden,

1766 yılında tekrar Rusya dönmüş ve diğer gözünüzde kaybetmiştir.Ancak Euler buradada çalışmalarını sürdürmüş,

Fizik, Optik, Cebir ve astronomi konularında çalışmalara ağırlık vermiş ayın hareketleri ile ilgili yazılar da yazmıştır.

Euler 1783 yılında Saint Petersburg'da ölmüştür.

Ancak çalışmaları ölümünden sonra kullanılmaya ve geliştirilmeye ve yayınlamaya devam edilmiştir.

Euler ın en büyük çalışmaları matematik alanında analiz konusunda olmuştur.

Günümüzde kullanılan trigonometrik ve logaritmik fonksiyonlar onun çalışmaları neticesinde ortaya çıkmıştır.

Üstel fonksiyonlarda kullanılan euler sabiti e = 2,72 olarak bilinir.

ikinci dereceden denklemler ile ilgili çalışmaları da olan Euler,

çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum problemlerini geliştirmiştir.

Diferansiyel denklemler konusu ile ilgili değişik yöntemler geliştirmiştir.

Günümüzde matematiğin topoloji konusu hakkında bile o devirde araştırmaları vardır.