Sabit Bin Kurre;

Dokuzuncu yüzyılda İslam aleminde yaşamış , astronomi, matematik ve fen bilginidir.

Harran civarında doğmuştur. Bugünkü Şanlıurfa.

Doğum tarihi tam olarak bilinmemekte ancak , 821 - 901 yılları arasında yaşamıştır.

Sabit Bin Kurra matematik astronomi ve Felsefe alanında birçok kitap yazmış ve tercümeler yapmıştır.

Hayatı boyunca yazdığı eserlerin sayısı yüzü geçmiştir. Ancak bu eserlerin çoğu kaybolmuştur.

Arapça ile birlikte Yunanca, Süryanice, ve ibranice dillerini çok iyi bilmesinden kaynaklı olarak,

bilim ile ilgili ünlü batılı matematikçilerin özellikle Batlemyüs ‘ün Almagest adlı eserini Arapçaya tercüme etmiştir .

Bunun gibi eski devirlerden kendi zamanına kadar olan yazılmış

matematik mantık astronomi ve Tıp bilgileriyle ilgili kitapları Arapça ya tercüme etmiştir.

Sabit Bin Kurra yaptığı tercümelerde kendi yorumlarını ve analizlerini eserlerine yansıtmıştır.

integral ve diferansiyel hesaplarını ilk defa Sabit Bin Kurra kullanmıştır.

Cebir geometri ile birlikte kullanmasıyla Analitik geometrinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Pisagor Teoremi ve irrasyonel sayılar üzerine çalışmaları da bulunmaktadır .

Astronomi üzerindeki çok önemli çalışmaları batılı bilim adamları tarafından sonradan çok iyi anlaşılmıştır.

Güneş'in Dünya'ya uzaklığını hesaplamış ve bir güneş yılının uzunluğunuda hesaplanmıştır.

Sabit Bin Kurra yazdığı eserler ile Eski Yunanlı matematikçilerin buluşlarını tercüme edip geliştirmeseydi ,

belki de asırlar boyu bilim dünyası bu önemli bilgilerden mahrum kalacaktı.

İslam dünyasında ve Avrupalı bilim adamları onun çalışmalarından çok etkilenmişlerdir.

Sabit Bin Kurra orta çağdan günümüze aydınlık yol açan çok büyük bir dahi matematikçi ve İslam alimidir.