İbni Sina,

İslam Dünyasında yetişen büyük Fizikçi, felsefeci, filozof, Matematikçi ve Tıp alimidir. ismi Hüseyin Bin Ali Bin Sina el-belhi olup

İbni Sina adıyla meşhur oldu. Batıda Avicenne adıyla bilinir.

Miladi 980 Hicri 370 yılında günümüzde Özbekistan olarak bilinen Buhara yakınlarındaki Afşana kentinde doğdu.

57 yaşında Miladi 1037 yılında öldü. Çok zeki ve hafızası çok kuvvetliydi.

10 yaşında Kuran ı Kerim i ezberleyerek Hafız olan İbn i Sina, 18 yaşına kadar yaşadığı devrin bütün ilimlerini öğrendi.

Daha 17 yaşındayken, Buhara prensi olan Nuh Bin Nasr Samani yi ölümcül bir hastalıktan iyileştirdiği için ,

Saray kütüphanesi'nin Müdürlük görevine getirildi.

Mantık ve Felsefe ilmini öğrenen İbni Sina Tıp ilminde öğrenip ,

hastalar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Aristo, Farabi, felsefi fikirlerini İncelemiş

ve onlardan önemli derecede etkilenmiştir.

Yirmi yaşındayken babasının ölmesi, Samani hükümdarı da ölmesi Üzerine ,

Buhara da çıkan karışıklıklardan sonra Harezm e giderek, Harzemşahın Sarayı'nda Okulu'nda,

ibn i Tayyip ve Biruni ile birlikte burada hocalık yapmıştır.

İbni Sina sarayda bazı hastaları iyileştirmesinden dolayı vezirlik makamına yükselmiş,

Daha sonra bazı görüşleri yüzünden hükümdarın ilgisini kaybetmiş ve görevinden uzaklaştırılmış , hapse atılmıştır.

Hayatının son dönemlerini seyahat ile geçirmiş ve önce bağırsak hastalığı daha sonrada Sara hastalığına yakalanmış, Hamedan da ölmüştür.

Hayatının sonlarında bozuk fikir ve inançlarına tövbe ettiği söylendiyse de ,

Yunan filozoflarının dine aykırı olan fikirlerinin tesirinden Tam olarak kurtulamadığı da eserlerinde belli olmaktadır.

İbni Sina'nın en büyük eserlerinden biri kitabı şifadır sağlık kitabı, kitab ı Şifa ansiklopedisinin içinde

matematik, fizik, mantık, geometri, astronomi, müzik ve metafizik, konularında tüm bilgileri kapsayan bir kitaptır.

İbni Sina'nın en büyük kitaplarından biri de el kanun fit Tıp hekimlik yasası adlı kitabıdır.

İbni Sina matematik alanında 9 a bölünebilme ile ilgili dokuza bölümünden kalan artıklar ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur.

Yazdığı tıp kitabı Ortaçağda Fransa'nın tıp fakültelerinde en çok başvurulan tıp kitabı olmuştur.