GAUSS Carl Friedrich ,

Modern matematiğin kurucusu olarak görülen ünlü Alman matematikçisi Gauss ,

1777 -1855 yılları arasında yaşamıştır. Matematik alanındaki buluşları kadar Astronomi ve Fizikte ki çalışmaları da ,

Newton ve Arşimetin buluşları kadar önemli sayılabilecek ölçüde bilime büyük katkıları olmuştur.

Yaşadığı dönem boyunca 155 tane eser yazan Gauss un, eserlerinin gerçek kıymeti ölümünden sonra bilinmesine rağmen ,

ancak 20 yüzyılda tam olarak anlaşılabilmiştir.

Gauss çok zeki, Matematiksel işlemleri aklından hızlı hesaplayabilen bir yeteneğe sahip olduğu ilkokul öğretmeninin gözünden kaçmamıştı.

Kısa sürede eski diller ve matematik ile ilgili bilgileri öğrenerek, temel matematik ile ilgili hemen hemen tüm buluşlarını,

14 ile 20 yaşları arasında tasarlamıştı. 1792 de geometri ile ilgili çalışmalarda bulunmuş ,

sonra da asal sayılar üzerine araştırmaları vardır.

1794 te Newton un Principia adlı eserini inceleyen Gauss, en küçük kareler metodunu buldu.

1795- 1798 yılları arasında Göttingen Üniversitesi'nde okuyan Gauss , Aritmetik konuları ile ilgili eserini yazdı.

Diferansiyel denklemler ve fonksiyonlarla ilgili çalışmaları olan Gauss, daha sonra astronomiye yönelerek,

hayatının kalan kısmını astronomi çalışmaları ile geçirdi .

1807 de Göttingen Üniversitesi rasathanesinde matematik profesörü oldu.

Matematik alanında hipergeometrik serilerle de ilgilenen,

topoloji konusu ile ilgili ilk araştırmaları yapan kişidir .

Fizik konusunda optik ve mekanik dallarında ve önemli araştırmaları vardır.

Küçük kareler metodunu kullanarak yeryüzü şekilleri ile ilgili çalışmaları vardır.

Ünlü fizikçi Weber ile elektrik ve manyetizma konusu üzerinde birlikte çalışarak 1833 te elektromanyetik Telgrafı buldular.

Gauss hayatının çeşitli dönemlerinde Felsefe ve din konularıyla da ilgilenmeye çalışmış ,

fakat bu düşüncelerini toplumda söylemekten kaçınmıştır. Hayatının son dönemlerinde,

çalışmalarından ve buluşlarından dolayı devletlerden itibar ve saygı görmüştür.