Limit Çözümlü Sorular

Matematik 12. sınıf limit ve süreklilik ile ilgili test soruları ve çözümleri açıklamalı olarak anlatılmaktadır.

Fonksiyonlarda Limit ve süreklilik Çözümlü Soruları :

1)

f ( x ) = x

fonksiyonunun x = 2 noktasındaki limiti kaçtır?

 

 

 

 

 

Çözüm:

Limit çözümlü soruları

f(x) = x fonksiyonun grafiğinde x = 2 noktasına,

x e 2 den küçük değerler verilip soldan yaklaşılırsa ,

doğru üzerindeki bu x değerlerine karşılık gelen f ( x ) =y

değerleride y ekseni üzerinde 2 ye yaklaşır.

Aynı şekilde x ekseni üzerinde x e , 2 ye yakın olan sağdan

değerler verilince bu değerlere karşılık gelen y sayılarıda

y ekseni üzerinde 2 ye yaklaşıyor.

o zaman x 2 ye giderken

lim f ( x ) = lim f ( 2 ) = 2 olur.

     

2)

f ( x ) = 2x + 5

fonksiyonunun x = 3 noktasındaki limiti kaçtır?

lim f(x) =?
x-->3    

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Grafik çizildiğinde x = 3 değerine karşılık gelen y değeri

bu fonksiyonun x = 3 noktasındaki limiti olur.

Çünkü grafikte 3 e sağdan ve soldan yaklaşılınca ,

yani 3 ün solundan ve sağından verilen bütün değerler

için karşılık gelen y değerleri 11 e yakın olacaktır.

Bir fonksiyonun bir noktada limitinin var olması için,

o noktadaki soldan ve sağdan limitlerin birbirine eşit

olması gerekir. Bunun grafiğinde bir kopukluk yoktur.

Bu yüzden x e direk 3 yazarız ve limiti buluruz.

lim 2 x + 5 = 2 . 3 + 5 = 11
x-->3    
     

3)

f(x) = { 2x + 1 , x > 1
x - 2 , x ≤ 1

f ( x ) fonksiyonunun x = 1 noktasındaki limiti

nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

f ( x ) parçalı fonksiyon olarak verilmiş ve,

x = 1 noktası kritik noktadır.

Fonksiyonun grafiği çizildiğinde x = 1 noktasında önce

1 den küçük değerler için y = x - 2 grafiği ,

1 den sonraki değerler için ise 2x + 1 in grafiği geçerlidir.

1 e soldan yaklaşırsak 1 den küçük 1 e en yakın

noktalar için y = x - 2 grafiğine bakılır ve

lim x - 2 = 1 - 2 = -1 olur.
x-->1 -    

1 e sağdan yaklaşırken y değerleride

lim 2 x + 1 = 2 . 1 + 1 = 3 e yaklaşır .
x-->1 +    

Bir fonksiyonun istenilen noktada limitinin olması için,

o noktada sağdan ve soldan limit değerleri eşit olmalıdır.

lim f ( x ) lim f ( x )
x-->1 -   x-->1 +

Sağdan ve soldan limitler eşit değildir.

Fonksiyonun x= 1 noktasında limiti yoktur.

     

4)

f(x) = { x - 1 , x > 1
- x + 1 , x ≤ 1

f ( x ) fonksiyonunun x = 1 noktasındaki limiti

nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

f ( x ) parçalı fonksiyon olarak verilmiş ve,

x = 1 noktası kritik noktadır.

Fonksiyonun grafiği çizildiğinde x = 1 noktasında önce

1 den küçük değerler için y = - x + 1 grafiği ,

1 den sonraki değerler için ise x + 1 in grafiği geçerlidir.

1 e soldan yaklaşırsak 1 den küçük 1 e en yakın

noktalar için y = - x + 1 grafiğine bakılır ve

lim - x + 1 = - 1 + 1 = 0 olur.
x-->1 -    

1 e sağdan yaklaşırken y değerleride

lim x - 1 = 1 - 1 = 0 sayısına yaklaşır .
x-->1 +    

Bir fonksiyonun istenilen noktada limitinin olması için,

o noktada sağdan ve soldan limit değerleri eşit olmalıdır.

lim f ( x ) = lim f ( x ) = 0
x-->1 -   x-->1 +

Sağdan ve soldan limitler eşit olup

Fonksiyonun x= 1 noktasındaki limiti 0 sayısıdır.

Not : Aslında soruda verilen fonksiyon ,

f ( x ) = | x - 1 |

fonksiyonudur, yada y = | x - 1 | dir.

     

5)

f : R - { 5 } ----> R ye

f(x) = x 2 - 25
x - 5

fonksiyonunun x = 5 noktasındaki limiti nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Paydayı sıfır yapan değer x = 5 noktası kritik noktadır.

f(x) = x 2 - 25
= ( x - 5 ) . ( x + 5 )
x - 5 x - 5

x - 5 ler sadeleşince

f ( x ) = x + 5 olur.

şimdi x = 5 kritik noktası için f ( 5 ) = 5 + 5 = 10

Fonksiyon ( 5 , 10 ) noktasında tanımsız oluyor ve ,

diğer x noktaları içinde x +5 doğrusunun grafiği geçerlidir.

Şimdi limit için sadeleşmiş ifadeye bakıyoruz.

5 e soldan yaklaşılınca f ( 5 )= 5 + 5 = 10

5 e sağdan yaklaşılınca f ( 5 )= 5 + 5 = 10 oluyor.

lim f ( x ) = lim f ( x ) = 10
x--> 5 -   x-->5 +

O halde sağdan ve soldan limitler var ve eşittir.

limit 10 değeridir.

     

6)

lim 7 x 2 - 3
x--> ∞   x 2

limiti kaça eşittir?

 

 

Çözüm :

Limit alma kuralı ,

lim ax 2 + b
= a
x--> ∞   x 2

pratik özelliğe göre cevap 7 olur.

     

Print   Email

Related Articles