soruyu degistir

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre  a =  ?    
 Çözüm:

a2 = 3 2 + 3 2 Dik kenarların karelerinin toplamı

3 ve 3 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 9 + 9    3 nin karesi 9 oldu,

3 in karesi 9 oldu.

a2 = 18    9 ve 9 in toplamı 18 oldu.

a = √ 18    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 18 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.